Samfällighetsföreningen

Ljusvattnets

samfällighetsförening


Ljusvattnets samfällighetsförening bildades 1996 och har sedan dess ett rullande åldermannaskap.


Byarådet består av åldermannen och fyra ledamöter. Nuvarande ålderman är Jan-Erik Lundberg.


Samfällighetsföreningen ansvarar över ljugarbänkar, dammen vid Inre Träsket, julgransbelysningen och byns angelägenheter kring samfälld mark och samfällda vägar.