Samfällighetsföreningen

Ljusvattnets

samfällighetsförening


Ljusvattnets samfällighetsförening bildades 1996 och har sedan dess ett rullande åldermannaskap.


Byarådet består av åldermannen och fyra ledamöter. 


Samfällighetsföreningen ansvarar över ljugarbänkar, dammen vid Inre Träsket, julgransbelysning och byns angelägenheter kring samfälld mark och samfällda vägar.


Föreningen anordnar varje år ett årsmöte (majstämma) där alla kan skicka in skrivelser om önskemål eller synpunkter om byn. Alla är även välkommna att delta på stämman men vid omröstning är det markägarnas röster som räknas.