Friluftsfrämjandet

Välkommen till Friluftsfrämjandet Ljusvattnet


Naturen är friluftslivets arena. En tillgänglig och välmående natur är inte bara en hjärtefråga utan också en förutsättning för vår verksamhet.


Under 2019 har vi fortsatt med uthyrning av lokaler till Lyckosten och Ljusvattnets IF. Elljusspåret har hållits öppet och upprustats genom röjning och nya lampor. I framtiden finns planer att skapa en gemensam mötesplats för bybor.


Som lokalavdelning ansvarar vi för Kapploppshedens friluftsområde som omfattar Skidstugan, elljusspår på 1,5 km respektive 2,5 km med rastplatser och utsiktspunkter för härliga motionsturer sommar som vinter.


Inom Kapploppshedens friluftsområde finns även Ljusvattnets idrottsförenings fotbollsplan, dansloge, kiosk och toaletter.


Styrelsen består av ordförande Erik Burén, samt följande ledamöter i bokstavsordning; Magnus Holmström, Sture Marklund, Amanda Lundmark, Mattias Lundmark och Kenneth Pettersson.

.

NYHET!

Nu finns det spel (kubb, boule, brännboll, fotbollar) fritt att låna för alla besökare uppe vid skidstugan. Dessutom finns en korg för frisbee-golf.