Friluftsfrämjandet

Välkommen till Friluftsfrämjandet Ljusvattnet


Naturen är friluftslivets arena. En tillgänglig och välmående natur är inte bara en hjärtefråga utan också en förutsättning för vår verksamhet.


Under året 2017 som gått har vi fortsatt med uthyrning av lokaler till Lyckosten och Ljusvattnets idrottsförening. I skidstugan fick salen en renovering genom slipning av golv. Vi har dessutom hållit elljusspåret öppet och planerar i framtiden en upprustning av spåret.


Som lokalavdelning ansvarar vi för Kapploppshedens friluftsområde som omfattar Skidstugan, elljusspår på 1,5 km respektive 2,5 km med rastplatser och utsiktspunkter för härliga motionsturer sommar som vinter.


Inom Kapploppshedens friluftsområde finns även Ljusvattnets idrottsförenings fotbollsplan, dansloge, kiosk och toaletter.


Styrelsen består av ordförande Erik Burén, ledamöter Kenneth Pettersson, Amanda Lundmark, Magnus Holmström.