Friluftsfrämjandet

Välkommen till Friluftsfrämjandet Ljusvattnet


Naturen är friluftslivets arena. En tillgänglig och välmående natur är inte bara en hjärtefråga utan också en förutsättning för vår verksamhet.


Som lokalavdelning ansvarar vi för Kapploppshedens friluftsområde som omfattar Skidstugan, elljusspår på 1,5 km respektive 2,5 km med rastplatser och utsiktspunkter för härliga motionsturer sommar som vinter.


Friluftsfrämjandet Ljusvattnet ansvarar även för ställplatserna som finns på Kapploppsheden samt skötsel och uthyrning av Skidstugan. 


Vill du hyra ställplats, se här.


Vill du hyra Skidstugan för evenemang, se här.Inom Kapploppshedens friluftsområde finns även Ljusvattnets idrottsförenings fotbollsplan, dansloge, kiosk och toaletter.


Styrelsen består av ordförande Erik Burén, samt följande ledamöter; Magnus Holmström, Amanda Lundmark, Mattias Lundmark och Kenneth Pettersson.