Fiske

Fiske

I Ljusvattnet finns gott om fiskemöjligheter. Vi har sjöarna Yttre Ljusvattnet, Inre
Ljusvattnet och Lappsjön där du kan fiska abborre och gädda. Vi har även Bureälven nära som erbjuder fiske efter öring och harr. 
På sommaren anordnar byn metartävling och på vintern pimpeltävling.
Området ingår i Övre Bureälvens FVO och fiskekort kan du köpa här:
https://www.fiskekort.se/fiskevardsomrade/burealvens-ovre-fvo/