Föreningar

Föreningar i Ljusvattnet


I Ljusvattnet finns flera olika föreningar som sköter om det gemensamma och anordnar de evenemang som finns i byn. Byaföreningen, Ljusvattnets IF, Kapellföreningen, Frluftsfrämjandet och Samfällighetsföreningen.