Byaföreningen

Byaförening


Ljusvattnets byaförening bildades den

11 augusti 1996. Föreningens målsättning

är att samordna och tillvarata byns intressen genom att:


  • Ta fram förslag för utveckling av byn.
  • Ta kontakt med kommunen och andra myndigheter i olika ärenden.
  • Arbeta för byautveckling.
  • Med idéellt arbete tillsammans utföra olika projekt.
Styrelse 2019 - 2020


Ordf: Britt-Inger Nyström

Vice ordf: Marie Eriksson

Kassör: Carin Lundberg


Ledamöter:

Ann-Gerd Andersson

Katja Björklund

Anders Hägglund

Andre Jonsson

Helena Moen

David Nilsson

Kristina Rönnlund

Ida Wastensson


Valberedning:

Roland Brännström

Jerry Holmgren


Revisorer:

Rolf Larsson

Ejlert Lundmark
                     

                     Lightwater Beach vid Hultmansviken vid sjön Yttre Ljusvattnet

Bastu, mysig samlingssal och grillkåta vid Lightwater Beach.