Byaföreningen

Byaförening


Ljusvattnets byaförening bildades den

11 augusti 1996. Föreningens målsättning

är att samordna och tillvarata byns intressen genom att:


  • Ta fram förslag för utveckling av byn.
  • Ta kontakt med kommunen och andra myndigheter i olika ärenden.
  • Arbeta för byautveckling.
  • Med idéellt arbete tillsammans utföra olika projekt.
Styrelse 2021-2022


Ordf: Marie Eriksson

Kassör: Carin Lundberg


Ledamöter:

Anders Hägglund
Ida Wastensson
Tobias Lundberg

Katja Björklund
Ulrica Bäckström
Therese Viklund
Ingemar Nilsson
Nina Holmström

Valberedning:

Britt-Inger Nyström (sammankallande)
Anna-Lena Andersson
Jerry Holmgren


Revisorer:

Ejlert Lundmark
Anders Gustafsson
                     

                     Lightwater Beach vid Hultmansviken vid sjön Yttre Ljusvattnet

Bastu, mysig samlingssal och grillkåta vid Lightwater Beach.