Friluftsfrämjandet

Välkommen till Friluftsfrämjandet Ljusvattnet

 

Naturen är friluftslivets arena. En tillgänglig och välmående natur är inte bara en hjärtefråga utan också en förutsättning för vår verksamhet.

 

Vi arbetar för att stötta hela friluftslivet, både det organiserade och det fria.

 

Som lokalavdelning ansvarar vi för Kapploppshedens friluftsområde som omfattar Skidstugan, elljusspår på 1,5 km respektive 2,5 km med rastplatser och utsiktspunkter för härliga motionsturer sommar som vinter.

 

Inom Kapploppshedens friluftsområde finns även Ljusvattnets idrottsförenings fotbollsplan, dansloge, kiosk och toaletter.

 

Styrelsen består av ordförande Erik Burén, ledamöter Kenneth Pettersson, Amanda Lundmark.