Byaföreningen

Byaförening


Ljusvattnets byaförening bildades den

11 augusti 1996. Föreningens målsättning

är att samordna och tillvarata byns intressen genom att:


  • Ta fram förslag för utveckling av byn.
  • Ta kontakt med kommunen och andra myndigheter i olika ärenden.
  • Arbeta för byautveckling.
  • Med idéellt arbete tillsammans utföra olika projekt.
Styrelse 2017 - 2018


Ordf. Britt-Inger Nyström

Kassör Carin Lundberg


Ledamöter:

Ann-Gerd Andersson

Marie Eriksson

Andre Jonsson

Mattias Lundmark

David Nilsson

Kristina Rönnlund

Anders Sandlund

Ida Wastensson


Valberedning:

Roland Brännström

Jerry Holmgren


Revisorer:

Rolf Larsson

Ejlert Lundmark