Samfällighetsföreningen

Ljusvattnets

samfällighetsförening

 

Ljusvattnets samfällighetsförening bildades 1996 och har sedan dess ett rullande åldermannaskap.

 

Byarådet består av åldermannen och fyra ledamöter. Nuvarande ålderman är Eilert Lundmark.

 

Samfällighetsföreningen ansvarar över ljugarbänkar, dammen vid Inre Träsket, julgransbelysningen och byns angelägenheter kring samfälld mark och samfällda vägar.