Samfällighetsföreningen

Ljusvattnets

samfällighetsförening

 

Ljusvattnets samfällighetsförening bildades 1996 och har sedan dess ett rullande åldermannaskap.

 

Byarådet består av åldermannen och fyra ledamöter. Nuvarande ålderman är Jan-Erik Lundberg.

 

Samfällighetsföreningen ansvarar över ljugarbänkar, dammen vid Inre Träsket, julgransbelysningen och byns angelägenheter kring samfälld mark och samfällda vägar.